Rzecznik Agencji Maciej Karczyński powiedział IAR, że gang działał w kraju i za granicą. Podejrzani zajmowali się obrotem elektroniką użytkową, głównie telefonami komórkowymi i tabletami i wyłudzali podatek VAT. Dokonywali transakcji handlowych pomiędzy wieloma podmiotami gospodarczymi, które swoje siedziby mają w Polsce oraz w innych państwach członkowskich UE, a także poza Europą. 

Skarb Państwa mógł stracić na tym do 100 milionów złotych. Towar w Polsce, po „przejściu” przez spółki „słupy”, przeważnie zarejestrowane na obcokrajowca, trafiał do tzw. buforów, tj. spółek mających zalegalizować ich przepływ. W dalszej kolejności przekazywany był do dużych podmiotów gospodarczych działających na rynku polskim w branży elektronicznej, a następnie ich przedstawiciele sprzedawali go do wcześniej ustalonych firm działających m.in. w Dubaju lub Hong Kongu.

Dwaj zatrzymani zostali aresztowani na 3 miesiące. Sprawa ma charakter rozwojowy i wielowątkowy. Prowadzona jest przy współpracy z organami kontroli skarbowej, w tym z Urzędem Kontroli Skarbowej w Olsztynie, specjalizującym się w ujawnianiu nieprawidłowości w zakresie podatku VAT w branży elektronicznej.