Nagrodę dla Jana Kulczyka przyznała fundacja Taube Philanthropies. Jej laureatami zostają Polacy przyczyniający się w sposób szczególny do zachowania dziedzictwa żydowskiego w Polsce.

Wyróżnienie wręczono dzieciom Jana Kulczyka, Sebastianowi Kulczykowi i Dominice Kulczyk podczas uroczystości w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

W komunikacie podano, że wsparcie finansowe udzielone przez Jana Kulczyka dla Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN dało możliwość ukończenia jego budowy, przygotowanie wystawy i otwarcie w październiku 2014 roku.

Jan Kulczyk był przedsiębiorcą działającym w sektorze energetyki, ropy naftowej i gazu, surowców mineralnych, infrastruktury i nieruchomości. Brał udział w największych transakcjach oraz przekształceniach własnościowych w Polsce, inicjował i realizował duże projekty z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego.

Był współzałożycielem i wieloletnim prezesem Polskiej Rady Biznesu, przewodniczył Polsko–Niemieckiej Izbie Przemysłowo–Handlowej. Był prezesem Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej. Od czerwca 2006 r. w Radzie Dyrektorów Green Cross International, a od 6 października 2007 r. pełnił funkcję przewodniczącego Rady.

źródło: PAP, PB