Tak zwane kieszonkowe wypłacane w ośrodkach dla uchodźców ma być zastępowane świadczeniami rzeczowymi. Poza tym władze chcą przyspieszyć procedurę rozpatrywania wniosków o azyl, a także procedurę odsyłania osób, które nie dostaną azylu. Chodzi głównie o imigrantów z Bałkanów.

Jednocześnie rząd Angeli Merkel chce przeznaczyć więcej pieniędzy na zapewnienie schronienia uchodźcom którzy już są w Niemczech. W przyszłym roku niemieckie landy dostaną na ten cel ponad cztery miliardy euro. Władze dołożą też pół miliarda do budownictwa socjalnego. Pakiet ustaw został przygotowany i przekazany do Bundestagu w ekspresowym tempie. Przepisy mają wejść w życie już w listopadzie.