Knott oficjalnie obejmie stanowisko w styczniu przyszłego roku.

W przeszłości był między innymi ambasadorem na Węgrzech oraz sekretarzem brytyjskich placówek w Meksyku i na Kubie.

Prywatnie, Jonathan Knott ma żonę Angelę, córkę i dwóch synów.