"Przed tymi zagrożeniami przestrzegał nas Jan Paweł II, tylko go nie słuchaliśmy"- mówi kardynał Kazimierz Nycz prezes Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia-jeden z sygnatariuszy listu.

Metropolita warszawski ufa, że gdyby udało się wcześniej wprowadzić wskazówki Jana Pawła II poświęcone rodzinie, ich sytuacja w Polsce byłaby lepsza.

Czytany dziś list Episkopatu Polski zapowiada wyznaczony na 11 października 15 Dzień Papieski. Ten Dzień ma upamiętniać pontyfikat papieża Polaka i upowszechniać jego nauczanie.

Tym razem będzie obchodzony pod hasłem "Jan Paweł II- Patron Rodziny".

Za tydzień zostaną zorganizowane modlitwy i koncerty w kraju i za granica. Za ich przebieg odpowiada powołana przez Episkopat Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia. Organizacja prowadzi też tego dnia zbiórkę na stypendia dla zdolnej, ale ubogiej młodzieży. Dziś pod opieką Fundacji jest dwa i pół tysiąca młodych.