Zapis o uznaniu europejskich aspiracji krajów, które podpisały umowy stowarzyszeniowe, pozostał w dokumencie. Chodzi o Ukrainę, Gruzję i Mołdawię. Zgodnie z przewidywaniami w deklaracji nie ma natomiast daty zniesienia wiz dla Ukraińców i Gruzinów. 

Rozwiązana została też ostatnia kwestia sporna - zapis o potępieniu przez uczestników szczytu nielegalnej aneksji Krymu. Nie chciały się pod tym podpisać Armenia i Białoruś i zażądały wykreślenia słów z deklaracji kończącej szczyt.

Kompromisowe rozwiązanie jest takie, że do deklaracji wpisano - Unia Europejska potępia nielegalną aneksję Krymu. A wpływu na unijne stanowisko Białoruś i Armenia już mieć nie mogły i podpisały się pod wspólną deklaracją.