Anna Komorowska podkreślała, że ochrona prawna dzieci ma ogromne znaczenie, ale równie wielkie - praktyka przestrzegania prawa. Zwracała też uwagę na znaczenie edukacji dzieci w zakresie przysługujących im praw.

Anna Komorowska powiedziała, ze trudno dziś sobie wyobrazić ochronę praw dziecka bez istnienia Konwencji o Prawach Dziecka, której Polska jest współinicjatorem - To - zdaniem prezydentowej - jest szczególnym zobowiązaniem naszego kraju, do nieustannych starań i ciągłego urzeczywistniania postanowień konwencji w codziennym życiu. - Zależy nam bardzo, żeby nie były to tylko słowa wypowiadane czy napisane, ale żeby to była rzeczywistość - powiedziała Anna Komorowska 

Konferencja o przeciwdziałaniu przemocy wobec dzieci jest jednym z wydarzeń Kongresu Praw Dziecka, z okazji 25 rocznicy uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka przyjętej przez ONZ w 1989 roku.