- Po północy nie będzie już można ich uzupełnić - informuje dyrektor Krzysztof Lorentz z Krajowego Biura Wyborczego. Natomiast inne wady, jak brak dokumentów, komitety będą mogły jeszcze naprawić.
Krzysztof Lorentz wyjaśnia, że komisje terytorialne badają te zgłoszenia i w razie wad wzywają komitety do ich usunięcia w wyznaczonym terminie. 

W listopadowych wyborach samorządowych ponad 12 600 komitetów wyborczych wystawi swoich kandydatów . Do PKW zgłosiły się 33 komitety. To partie polityczne, organizacje lub stowarzyszenia wyborców, które zamierzają wystawiać swoich kandydatów w więcej niż jednym województwie. W tych wyborach samorządowych inaczej niż poprzednio, głosowanie do rad gmin odbywać się będzie w systemie większościowym . Tylko w miastach na prawach powiatu głosuje się na listy czyli w systemie proporcjonalnym. Po raz pierwszy w wyborach samorządowych na listach obowiązują kwoty, czyli zarówno kobiety, jak i mężczyźni na liście w wyborach do rad: powiatów, miast na prawach powiatów, dzielnic Warszawy oraz sejmików wojewódzkich mają zagwarantowane co najmniej 35 proc. miejsc.

Wybory odbędą się 16 listopada. Wtedy wybierzemy blisko 47 tysięcy radnych gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich oraz blisko 2,5 tys. wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.