Spośród 1000 zapytanych o zdanie, chęć oddania głosu na Platformę Obywatelską wyraziło 34 procent osób. Z kolei ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego - wspólnie z Polską Razem i Solidarną Polską - uzyskało poparcie mniejsze o 6 punktów procentowych. 

Trzeci rezultat - z wynikiem 9 procent - zdobył Sojusz Lewicy Demokratycznej. Na granicy progu wyborczego uplasowały się jeszcze Nowa Prawica i Polskie Stronnictwo Ludowe.