Sytuacja w wielu litewskich więzieniach budzi zaniepokojenie ekspertów Komitetu. Opublikowany raport stwierdza, że skargi składane przez więźniów na brutalność służby więziennej okazały wiarygodne, potwierdzone także dokumentacją medyczną. Szczególnie złą sytuację stwierdzono w więzieniu w Olicie nad Niemnem. Wymierzanie ciosów, kopanie i bicie pałką, to często stosowane praktyki przez więziennych strażników. Raport zarzuca także nieskuteczność i iluzoryczność dochodzeń w wyjaśnianiu skarg na złe traktowanie. 

Zaniepokojenie Komitetu wzbudziła też przemoc panująca wśród więźniów, spowodowana nieobecnością funkcjonariuszy, szczególnie w weekendy i w nocy. Eksperci zwrócili też uwagę na przepełnienie cel zarówno w aresztach, jak i więzieniach, oraz na panujące w nich fatalne warunki sanitarne - nieoddzielone toalety, brudne koce i materace oraz ograniczony dostęp do dziennego światła. Komitet zalecił władzom w Wilnie bezzwłoczne wprowadzenie zalecanych zmian, jak również programu szkoleń więziennego personelu.