Utrata statusu klubu wiąże się między innymi z utratą biura w Sejmie. Marszałek Ewa Kopacz wyjaśnia, że partia ma dwa tygodnie na rozliczenie się ze swojego majątku.

Solidarna Polska utraciła status klubu parlamentarnego po odejściu Ludwika Dorna i Tomasza Górskiego. Zgodnie z Regulaminem Sejmu klub tworzy co najmniej 15 posłów. 

Sejmowe koło, w odróżnieniu od klubu, nie otrzymuje samochodu służbowego. Nie dostaje też środków na zatrudnienie w biurze prawnika. Traci również fotel w pierwszym rzędzie sali plenarnej. Może też stracić reprezentację w niektórych komisjach.