Prezydent podczas uroczystości uhonorowania Jana Malickiego nagrodą imienia Jerzego Giedroycia przywoływał słowa redaktora paryskiej Kultury. Napominał on Polaków, by nie zapominali o wschodnich sąsiadach i budowali z nimi dobrosąsiedzkie stosunki. - "Umacnianie niepodległości tych krajów leży u podstaw polskiej racji stanu, tak w czasach Giedroycia jak i dziś" - mówił Bronisław Komorowski.

Prezydent podkreślił, że Polska jest żywotnie zainteresowana "demokratyzacją stosunków wewnętrznych" oraz "normalnym" rozwojem ekonomicznym Ukrainy i innych państw na wschód od naszych granic. Apelował nie tylko o zaangażowanie na rzecz wspierania tych przemian, ale i o cierpliwość.