- Podziękowałam prezydentowi za poparcie Stanów Zjednoczonych dla edukacji w Pakistanie i Afganistanie oraz za pomoc, jakiej udzielają syryjskim uchodźcom. Wyraziłam opinię, że ataki przeprowadzane przez drony (samoloty bezzałogowe) napędzają terroryzm, ponieważ prowadzą do śmierci niewinnych ludzi i budzą niechęć wśród Pakistańczyków. Jeśli ponownie skupimy nasze starania na edukacji, przyniesie to wielkie rezultaty - dodała dziewczynka.