Guział wezwał Gronkiewicz-Waltz do zainteresowania się losem klubów sportowych, a szczególnie Gwardii Warszawa. Jak tłumaczy, jeden z najważniejszych dla stolicy klubów upada, a prezydent Warszawy nie reaguje. Guział liczy, że w czasie przed referendum "upolitycznienie" problemu Gwardii być może spowoduje, że wreszcie Hanna Gronkiewicz-Waltz zainteresuje się sprawą.

Gwardia to klub z którego wywodzą się takie sportowe gwiazdy jak bokserski mistrz Jerzy Kulej, kolarz Stanisław Królak, czy lekkoatletka Grażyna Rabsztyn. Od 2007 roku tereny klubu są w zarządzie Komendy Głównej Policji.