31 procent ma wątpliwości, ale nie neguje istnienia Boga. Co czwarta osoba (24 procent) nie wierzy w osobowego Boga, ale uznaje istnienie "Siły Wyższej", natomiast 6 procent oświadczyło, że wprawdzie wierzy w Boga, ale w Niego wątpi. Ponad połowa (55 procent) niewierzących uważa, że po śmierci nic nie ma. 23 procent deklaruje, że "jest coś, ale nie wiem co", 7 procent odpowiada, że nie wie, co jest po śmierci, a 6 procent wierzy w reinkarnację. 

61 procent niewierzących deklaruje, że nie ma jasnych i absolutnych zasad, określających co jest dobre, a co złe. Przeciwną opinię wyraża jedna piąta respondentów (21 procent), a 18 procent ankietowanych niewierzących nie miało sprecyzowanego zdania. 

Z badań CBOS wynika, że 63 procent niewierzących stanowią mężczyźni, a 37 procent kobiety. 20 procent niewierzących to osoby w wieku od 18 do 24 lat, a 24 procent - od 25 do 34 lat. 54 procent osób deklarujących się jako niewierzące mieszka w miastach liczących ponad sto tysięcy mieszkańców. 39 procent niewierzących ma wykształcenie średnie, a 36 procent - wyższe. Są to przede wszystkim ludzie dobrze sytuowani, przedstawiciele kadry kierowniczej i specjalistów, uczniowie i studenci. 

Badania przeprowadzono na reprezentacyjnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski w okresie od 4 kwietnia do 11 lipca 2013 roku.