Białoruska opozycji zorganizowała wczoraj obchody 95. rocznicy proklamowania Białoruskiej Republiki Ludowej, pierwszego w historii państwa białoruskiego. Po demonstracji 8 osób zostało zatrzymanych, w tym troje obywateli Ukrainy. 

Wszyscy stanęli dziś przed sądem pod zarzutem niepodporządkowania się poleceniom milicji lub chuligaństwo. Czterech białoruskich uczestników akcji zostało skazanych na kary grzywny w wysokości od 2 i pół miliona do 4 milionów rubli, czyli o równowartości od 800 do półtora tysiąca złotych.

Kolejny opozycjonista dostał 5 dni aresztu.

Odbyły się również procesy trojga obywateli Ukrainy. Niepełnoletni Nazar Zełynowskyj otrzymał ostrzeżenie . Dwie obywatelki Ukrainy należące do Sojuszu Narodowego zostały skazane na dzień aresztu, karę już odbyły i zostały wypuszczone na wolność.