We wtorek w Sejmie PSL zorganizowało "okrągły stół" ws. wymiaru sprawiedliwości, którego celem jest "uzdrowienie wymiaru sprawiedliwości" - jak przypomniał Zgorzelski podczas poprzedzającej obrady konferencji prasowej w Sejmie.

Szef Komitetu Wykonawczego PiS Krzysztof Sobolewski ocenił we wtorek, że okrągły stół PSL w sprawie sytuacji w wymiarze sprawiedliwości to próba gry politycznej. Zapowiedział, że nikt z rządu nie weźmie udziału w tym spotkaniu.

Zgorzelski oświadczył, że "odrzuca argumentację przedstawicieli strony rządowej, z której wynika, że nie jest to dobry czas na rozmowę o uzdrowieniu wymiaru sprawiedliwości", w sytuacji, gdy według badań ponad 50 proc. Polaków nie ufa sądom.

Według niego, jest "najwyższy czas" na takie rozmowy. Według niego przy "okrągłym stole" powinni zasiąść przedstawiciele wszystkich partii politycznych, pokrzywdzonych przez wymiar sprawiedliwości, eksperci oraz środowiska sędziowskie i przedstawiciele zawodów prawniczych. Poinformował, że pozytywnie odpowiedzieli na zaproszenie przedstawiciele wszystkich tych środowisk, "z wyjątkiem przedstawicieli partii rządzącej". Dodał, że otrzymał potwierdzenie od przedstawicieli prezydenta Andrzeja Dudy, że oddelegował on do udziału w "okrągłym stole" swoją przedstawicielkę, "w osobie dyrektor Wydziału Prawnego" Kancelarii Prezydenta.

"Jeżeli istotnie tak będzie, że w miejscu, które wyznaczyliśmy przedstawicielom Prawa i Sprawiedliwości, będą puste krzesła, to te puste krzesła będą swoistym wyrzutem sumienia i na nowo zdefiniują scenę polityczną, że będziemy mogli mówić, że mamy władzę totalną, władzę, która nie chce rozmawiać w konsensusie, i opozycję konstruktywną, która mimo wszystko, mimo wszystkich wzajemnych uprzedzeń, uznała, że trzeba rozmawiać o wymiarze sprawiedliwości" - oświadczył Zgorzelski.

Jak ocenił osoby, które zdecydowały się na udział w tych obradach "dają świadectwo, że sprawy wymiaru sprawiedliwości należą do tego katalogu spraw, które łączą, a nie dzielą". "Stąd jeszcze raz wyrażam nadzieję, że obrady tego +okrągłego stołu+ zakończą się dużym sukcesem, przyjęciem pakietu konsensualnego, który będzie +ogromadzał+ sprawy związane z ustrojem sądów powszechnych, Sądu Najwyższego i Krajowej Rady Sądownictwa, z uwzględnieniem sędziów pokoju" - oświadczył.

Wicemarszałek Sejmu zwrócił uwagę, że wtorkowe obrady są jedynie "spotkaniem otwierającym". "Stworzone zostaną trzy zespoły eksperckie, które przygotują trzy projekty ustaw. To będzie poddane wysłuchaniu publicznemu w parlamentarnym Zespole Praworządności, na czele którego stoi pan poseł Piotr Zientarski, a następnie ponownie zbierze się +okrągły stół+, który przyjmie w konsensusie te trzy projekty ustaw i przedstawimy je po prostu w Sejmie" - poinformował Zgorzelski. Dodał, że cały ten proces powinien się zamknąć "w okresie nie dłuższym, jak miesiąc". (PAP)

Autor: Mieczysław Rudy