Krzysztof Jedlak

Z redakcją związany od 2012 roku; był m.in. szefem działu „Gazeta Prawna” i pierwszym zastępcą redaktora naczelnego. Od 2016 r. jest redaktorem naczelnym „Dziennika Gazety Prawnej”. Wcześniej pełnił funkcję m.in. szefa połączonych redakcji ekonomicznych „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” oraz redaktora naczelnego "Parkietu". Z wykształcenia jest prawnikiem, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Autor wielu artykułów i komentarzy o tematyce ekonomicznej, prawnej i społecznej. Członek kapituły Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP. Członek Polskiego Instytutu Dyrektorów.