Okładka Dziennika Gazety Prawnej

1994

W maju wychodzi pierwszy numer „Kroniki Prawa”, zalążek „Gazety Prawnej”, z najnowszymi zmianami legislacyjnymi. W czerwcu – dwa numery zerowe, a 22 października w nakładzie 301 tys. z ceną 5 tys. zł ukazuje się pierwszy numer czarno-białej "Gazety Prawnej" - wówczas tygodnika.

Okładka Dziennika Gazety Prawnej

1995

Zmiana layoutu i winiety. „Kronika Prawa” staje się odrębnym działem, wydawanym w formacie A-3 na łososiowym papierze. Powstają też inne dodatki: „Gazeta Podatkowa”, „Prawo na zamówienie”, „Biuletyn Skarbowy Ministerstwa Finansów”.

Okładka Dziennika Gazety Prawnej

1996

III kwartał – cała "Gazeta Prawna" zaczyna być wydawana na charakterystycznym żółtym papierze. Zespół redakcyjny powiększa się, redaktora naczelnego Krzysztofa Sobczaka zastępuje Włodzimierz Kazimierczak. Pojawiają się kolumny dotyczące prawa europejskiego oraz banków, giełdy i finansów.

Okładka Dziennika Gazety Prawnej

1997

Dział aktualności zmniejsza się do 2 stron na rzecz nowego dziennika „Prawo i Gospodarka”. Zespół zostaje podzielony na dwie redakcje. W „PiG” powstaje obszerny dział o nazwie „Gazeta Prawna”.

Okładka Dziennika Gazety Prawnej

1998

Odnotowujemy wyraźny skok sprzedaży pod wpływem kampanii promocyjnych. Rozszerzamy krąg czytelników i nowy dodatek „Gazetę Samorządową” adresujemy do urzędników, zaś „Gazetę Gospodarczą” do menedżerów i właścicieli firm.
Grudzień - w Internecie powstaje witryna Gazety Prawnej pod nazwą Gazeta Prawna OnLine: www.gazetaprawna.pl