Środowe spotkanie przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia i Federacji Porozumienie Zielonogórskie – jak przekazały PAP strony – zakończyło się porozumieniem.

"Stało się to możliwe po długich negocjacjach, które zakończyły się osiągnięciem konsensusu zarówno w kwestii finansowania POZ, jak również w kwestiach dotyczących e-zdrowia" – poinformowano.

Strony postanowiły "zgodnie współpracować, szczególnie na poziomie regionalnym przy wsparciu personelu medycznego w skutecznym wdrażaniu e-zdrowia, w tym e-ZLA, e-recepty i e-skierowania".

Osiągnięcie porozumienia – jak zaznaczono – "stało się możliwe dzięki dobrej woli i zrozumieniu obu stron, które brały udział w negocjacjach".

NFZ wskazywał kilka dni temu, że umowy z większością lekarzy rodzinnych są podpisane bezterminowo. Na ponad 6 tys. umów w zakresie lekarza POZ blisko 4 tys. umów jest zawartych na czas nieokreślony. Rozmowy trwały z pozostałymi lekarzami, głównie skupionymi w Federacji Porozumienie Zielonogórskie. Obecne czasowe umowy kończą się 30 listopada.

NFZ i MZ zapewniały, że właściwe zabezpieczenie świadczeń Podstawowej Opieki Zdrowotnej jest jednym z priorytetów Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia. Podawano, że w planie finansowym na rok 2019 na świadczenia POZ zabezpieczono 11,1 mld zł, a także, że od 2014 r. finansowanie świadczeń w POZ wzrosło o prawie 3,5 mld. zł. "W 2015 roku był to wzrost o 1,1 mld zł, w 2016 o 690 mln zł, w 2017 o kolejne 718 mln zł, w 2018 o około 937 mln zł" – wskazywano. NFZ i MZ podawały po poprzednim spotkaniu, że przedstawiono konkretne propozycje, które pozwolą na dalszy wzrost finansowania POZ w przyszłym roku.