Za niezwłocznym przejściem do drugiego czytania projektu głosowało 217 posłów, 179 było przeciw, 4 posłów wstrzymało się od głosu.

W środę rano posłowie PiS złożyli w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o SN, który zakłada umożliwienie sędziom Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, którzy przeszli w stan spoczynku po osiągnięciu 65. roku życia, powrotu do pełnienia urzędu. Sejm po godz. 12. rozpoczął pierwsze czytanie projektu.

Przed rozpoczęciem dyskusji nad projektem poseł PiS Łukasz Schreiber - w imieniu klubu - złożył w wniosek o przejście do II czytania projektu nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym niezwłocznie po I czytaniu, bez odsyłania projektu do komisji.