UOKiK poinformował w środowym komunikacie, że grupa kapitałowa Air Products zajmuje się produkcją i dostawą gazów technicznych, m.in. dwutlenku węgla, argonu, helu, wodoru, czy azotu. Posiada pięć zakładów produkcyjnych w Polsce. Przejmowane spółki (ACP Europe i Eurocylinder) należą do grupy ACP, która specjalizuje się w produkcji dwutlenku węgla.

"Po analizie wniosku urząd skierował postępowanie do drugiego etapu. Konieczne było przeprowadzenie badania rynku. Urząd sprawdzał udziały rynkowe uczestników koncentracji oraz ich konkurentów. UOKiK wysłał ankiety do wszystkich przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność na rynku produkcji CO2 i suchego lodu. Pytania dotyczyły m.in. wielkości produkcji, sprzedaży i importu, posiadanych instalacji produkcyjnych, mocy wytwórczych i stopnia ich wykorzystania" - czytamy.

Zdaniem UOKiK, wyniki badania pokazały, że koncentracja może doprowadzić do ograniczenia konkurencji.

"Przede wszystkim w rękach Air Products może znaleźć się ponad połowa rynku produkcji i wprowadzania do obrotu dwutlenku węgla. Spółka będzie miała ponad dwukrotnie większy udział od swojego największego konkurenta. Co więcej ta przewaga może w najbliższych latach rosnąć ze względu na planowane uruchomienie nowych instalacji. W efekcie transakcja może spowodować wzrost cen ciekłego dwutlenku węgla" - tłumaczy Urząd.

UOKiK przypomina, że w sprawach, w których istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo istotnego ograniczenia konkurencji w wyniku dokonania koncentracji, prezes Urzędu przedstawia przedsiębiorcy lub przedsiębiorcom uczestniczącym w koncentracji zastrzeżenia wobec planowanej transakcji. Jak wyjaśnia UOKiK, zastrzeżenia zawierają uzasadnienie i nie przesądzają o końcowym rozstrzygnięciu postępowania.

Jak podał UOKiK, zgodnie z przepisami przedsiębiorcy mają 14 dni na odniesienie się do zastrzeżeń. Ten termin może zostać wydłużony na ich wniosek o kolejne dwa tygodnie. (PAP)

autor: Aneta Oksiuta