Synektik ma umowę na dostawę do WCO w Poznaniu robota chirurgicznego daVinciWarszawa, 15.10.2018 (ISBnews) - Synektik podpisał umowę z Wielkopolskim Centrum Onkologii (WCO) w Poznaniu na zakup, dostawę, instalację i uruchomienie robota chirurgicznego typu da Vinci. Umowa obejmuje również przeszkolenie personelu medycznego z obsługi aparatu, a jej całkowita wartość to 12,9 mln zł netto, podała spółka.

"Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Całkowita wartość umowy wynosi 12 922 147,71 zł netto. Realizacja przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 16.11.2018. Okres gwarancji wynosi 38 miesięcy od podpisania protokołu odbiorczego" - czytamy w komunikacie.

Przychody uzyskane z realizacji tej umowy wpłyną na wynik finansowy Synektik SA w roku kalendarzowym 2018, podano także.

Na początku lipca Synektik zawarł z Intuitive Surgical umowę, na mocy której został wyłącznym dystrybutorem na Polskę systemów da Vinci i będzie odpowiadał m.in. za sprzedaż i serwis robotów chirurgicznych. Umowa została zawarta na okres do końca 2021 r. z możliwością przedłużenia na kolejny rok.

W sierpniu Synektik podpisał umowę z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym Jumo na sprzedaż, dostawę, uruchomienie i opiekę serwisową systemu chirurgii robotycznej da Vinci, produkowanego przez Intuitive Surgical, dla Szpitala Mazovia w Warszawie. Spółka podała wówczas, że przychody uzyskane z realizacji umowy wpłyną na wynik finansowy w 2018 r.

Synektik powstał w 2001 roku, od sierpnia 2011 roku akcje spółki notowane były na NewConnect, a w październiku 2014 r. zadebiutowały na rynku regulowanym GPW.

(ISBnews)