– Działalność konsula Konstantego Rokickiego, który w czasie II wojny światowej wystawiał fałszywe paszporty, ratując setki Żydów na terenie okupowanej Polski, symbolizuje jaśniejszą gwiazdę wśród czerni rozpaczy tamtych lat – mówił wczoraj prezydent. Jak pisaliśmy w DGP, Rokicki współpracował z polskim posłem w Bernie Aleksandrem Ładosiem, radcą Stefanem Ryniewiczem, attaché Juliuszem Kühlem i przedstawicielami organizacji żydowskich Abrahamem Silberscheinem i Chaimem Eissem.

– Wszyscy dyplomaci biorący udział w operacji powinni zostać uznani za Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. To nie podlega dyskusji – mówił nam wczoraj jeden z ocalonych Uri Strauss. Jego paragwajski paszport, który wczoraj widzieliśmy, wystawił konsul Konstanty Rokicki.