Zrzeszająca centroprawicowe i chadeckie ugrupowania z całego kontynentu Europejska Partia Ludowa to – podobnie jak ma to miejsce w Parlamencie Europejskim – największa frakcja w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy. "Mamy najwyżej postawionego Polaka w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy, bo do tej pory żaden Polak nie był szefem frakcji w tym Zgromadzeniu" – podkreślił Halicki.

Zgromadzenie Parlamentarne to jeden z dwóch głównych organów statutowych Rady Europy. Obecnie – jak można przeczytać na stronach polskiego MSZ - zasiada w nim 648 przedstawicieli parlamentów krajowych (324 członków oraz taka sama liczba ich zastępców), a liczba delegatów zależna jest od liczby mieszkańców państwa. Skład delegacji parlamentarnej powinien odzwierciedlać układ polityczny panujący w parlamencie kraju macierzystego. W Zgromadzeniu zasiada obecnie 12 parlamentarzystów z Polski oraz taka sama liczba ich zastępców.

Delegaci działają w Zgromadzeniu Parlamentarnym według przynależności partyjnej. Obecnie w Zgromadzeniu mamy m.in. Grupę Europejskiej Partii Ludowej (należą do niej parlamentarzyści PO: Andrzej Halicki, Tomasz Cimoszewicz, Agnieszka Pomaska, Cezary Tomczyk, Aleksander Pociej, Bogdan Klich, Kilion Munyama oraz poseł PSL Krzysztof Paszyk) oraz Grupę Europejskich Konserwatystów (zrzesza parlamentarzystów PiS: Włodzimierza Bernackiego, Iwonę Arent, Marka Asta, Margeretę Budner, Grzegorza Czeleja, Grzegorza Janika, Józefa Leśniaka, Daniela Milewskiego, Arkadiusza Mularczyka, Jarosława Obremskiego, Jacka Osucha, Dominika Tarczyńskiego, Andrzeja Wojtyłę, a także dwóch posłów Kukiz’15: Wojciecha Bakuna i Macieja Masłowskiego).

Kolejne grupy to: ALDE – Porozumienie Liberałów i Demokratów na rzecz Europy (zasiada w niej poseł Nowoczesnej Krzysztof Truskolaski), a ponadto: Grupa Socjalistów, Demokratów i Zielonych, Grupa Zjednoczonej Europejskiej Lewicy oraz Grupa Wolnych Europejskich Demokratów.

Zgromadzenie Parlamentarne zbiera się – jak przypomina na swych stronach MSZ - cztery razy w roku na tygodniowe sesje plenarne w siedzibie Rady Europy w Strasburgu. Główne zagadnienia rozpatrywane na posiedzeniach Zgromadzenia Parlamentarnego to ochrona i promocja praw człowieka i demokracji, wywiązywanie się państw członkowskich z zobowiązań wynikających z członkostwa w Radzie Europy, zwalczanie terroryzmu z poszanowaniem praw człowiek, kryzysy regionalne, sytuacja uchodźców i migrantów, dialog międzyreligijny i międzykulturowy i spójność społeczna.

Rada Europy powstała 5 maja 1949 r. w wyniku podpisania przez 10 państw (Belgię, Danię, Francję, Holandię, Irlandię, Luksemburg, Norwegię, Szwecję, Wielką Brytanię i Włochy) Traktatu Londyńskiego. Obecnie liczy 47 członków. Jej siedzibą jest Strasburg. Polska należy do RE od 1991 r. Jedynym europejskim krajem, który nie jest członkiem Rady jest Białoruś.

Jednym z organów doradczych Rady Europy jest Komisja Wenecka, której głównym celem jest monitorowanie poszanowania demokracji oraz praw człowieka w państwach członkowskich RE.