Projekt ustawy wprowadzającej na polski rynek podmioty inwestujące w najem nieruchomości – F.I.N.N., na wzór funkcjonujących w Unii Europejskiej podmiotów typu REIT, jest obecnie na etapie prac sejmowych - został skierowany do prac w komisji finansów.

"Rządowy projekt ustawy wprowadzający REITY-y do polskiego prawa jest bardzo ważny z punktu widzenia przyszłości i rozwoju rynku mieszkaniowego w Polsce" - powiedział Górka. "Daje szansę na zniwelowanie problemu niedoboru mieszkań. Tę szansę widzą wszystkie kluby poselskie, pracujące przy projekcie" - zauważył.

"Proponowane przez Ministerstwo Finansów ulgi podatku CIT dla firm inwestujących w najem nieruchomości mogą dać szansę na zaktywizowanie spółek, które do tej pory, widząc potencjał w rynku, jednak w niego nie inwestowały" - powiedział Górka. Jak dodał, mogą te spółki przybliżyć nas "do konstrukcji zachodniego modelu rynku nieruchomości mieszkaniowych, gdzie wśród obywateli rozpropagowany jest najem". "Przygotowanie dla nich preferencji podatkowych dałoby szansę na realne zyski i dodatkowy zastrzyk kapitału na rynku nieruchomości" - dodał.

Jak mówił w Sejmie Filip Świtała, podsekretarz stanu w ministerstwie finansów, dla nowych spółek F.I.N.N. przewidziano stosowanie preferencyjnej, 8,5 proc. stawki podatkowej, ale tylko z dochodów uzyskanych przez nie z najmu nieruchomości mieszkalnych. "Efektywna stawka opodatkowania będzie wynosiła ok. 17 proc." - zaznaczył jednak podsekretarz. Dodał, że stanie się tak, ponieważ "ustawa nie pozwala na odliczenie amortyzacji nieruchomości". "Dlatego w rezultacie efektywna stawka opodatkowania będzie wynosiła ok. 17 proc., ale może się to wahać" - podał.

"Polska znajduje się obecnie w dobrym momencie, aby takie instytucje jak F.I.N.N wprowadzać na rynek, ponieważ nie mają prawie żadnego otoczenia konkurencyjnego. Dzięki temu mogą uzyskiwać wysoką dynamikę zysków" - zauważył Górka.

Dyrektor ds. rozwoju w e-bazanieruchomosci.pl dodał, że "z punku widzenia gospodarczego sukces takich spółek będzie miał pozytywne implikacje w inne sektory, jak na przykład sektor zatrudnienia czy produkcji budowlanej, oraz na cały rynek finansowy". "Wszystko oczywiście zależy od skali, ale przy jej odpowiednim zasięgu mamy szansę za zmniejszenie deficytu mieszkaniowego w Polsce" - zaznaczył.

Ministerstwo Finansów, które odpowiada za projekt, przewiduje, że F.I.N.N. to będzie spółka akcyjna, notowana na giełdzie, która będzie miała przynajmniej 50 mln zł kapitału. Musi uzyskiwać przychody z najmu co najmniej 5 nieruchomości mieszkalnych. Ma też regularnie wypłacać dywidendę.

„Nie przewiduje się, żeby spółka zajmowała się działalnością deweloperską” – mówił w Sejmie Filip Świtała, podsekretarz stanu w ministerstwie finansów. "W tę spółkę będzie mógł zainwestować inwestor indywidualny, który otrzyma dywidendę nie obciążona podatkiem od dywidend. Będzie on obciążony tylko podatkiem dochodowym od dochodów z najmu nieruchomości" – podkreślał Świtała.

Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2019 r.(PAP)

autor: Mariusz Polit