W lipcu 41 proc. Polaków uważało, że sprawy w Polsce idą w złym kierunku, odwrotne zdanie miało 37 proc.

W poprzednim badaniu stan polskiej gospodarki pozytywnie oceniało 56 proc. respondentów, a negatywnie 31 proc.

Badanie przeprowadzono w dniach 10-16 sierpnia 2018 roku na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1.061 mieszkańców Polski za pomocą wywiadów bezpośrednich, wspomaganych komputerowo.