"Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na bieżąco bada rynek owoców i warzyw. Razem z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaproponowaliśmy zmiany w przepisach z zakresu przewagi kontraktowej. Dzięki nim państwo będzie mogło chronić większą liczbę rolników. Zwłaszcza tych, którzy posiadają drobne gospodarstwa. Projekt nowelizacji został przyjęty przez Komitet Stały Rady Ministrów" - mówi cytowany w komunikacie prezes UOKiK Marek Niechciał.

Urząd przypomniał, że ustawa o przewadze kontraktowej weszła w życie 12 lipca 2017 r. Po roku jej obowiązywania UOKiK dostrzegł jednak potrzebę jej nowelizacji, by przepisy skuteczniej chroniły interesy polskich rolników.

Urząd zwrócił uwagę, że obecnie może on interweniować jedynie w sytuacji, kiedy wartość obrotów pomiędzy dostawcą a nabywcą wynosiła w jednym z ostatnich lat co najmniej 50 tys. zł., a obrót silniejszej strony lub jej grupy kapitałowej to 100 mln zł w roku poprzedzającym.

"Nowelizacja nie przewiduje tych progów. Pozwoli to na ochronę małych i średnich podmiotów, w tym rolników, a także zajęcie się przez urząd większą liczbą spraw" - podkreślono.

Jak dodano projektowane przepisy dają również każdemu możliwość zawiadomienia o nieuczciwym wykorzystywaniu przewagi kontraktowej i gwarantują jego anonimowość. Kolejną istotną zmianą ma być nadanie decyzji urzędu rygoru natychmiastowej wykonalności, co oznacza nakaz natychmiastowego zaprzestania praktyki godzącej w słabszą stronę kontraktu, np. rolnika.

Więcej informacji nt. przewagi kontraktowej znajduje się na stronie: www.przewagakontraktowa.uokik.gov.pl. (PAP)

autor: Michał Boroń