Karczewski poinformował na briefingu poprzedzającym posiedzenie Senatu, że Konwent Seniorów podjął decyzję o tym, że drugim punktem posiedzenia izby będzie nowelizacja ustaw m.in. o Sądzie Najwyższym i ustroju sądów. Jak dodał, po zakończeniu debaty nad tym punktem i ewentualnym posiedzeniu komisji, odbędzie się głosowanie nad nowelą ustaw sądowych. Jako pierwszy punkt Senat ma rozpatrzyć wniosek prezydenta o referendum ws. zmian w konstytucji

Marszałek Senatu był pytany na konferencji prasowej o zapisy uchwalonej w piątek nowelizacji ustaw o Sądzie Najwyższym i KRS. Zakładają one, że nowego I prezesa Sądu Najwyższego wybiera Zgromadzenie Ogólne SN, zwoływane - zgodnie z regulaminem SN - przez dotychczasowego I prezesa. Ostatnim I prezesem była sędzia Małgorzata Gersdorf. Dziennikarze pytali, czy w związku z tym, konieczna będzie kolejna nowelizacja.

"Nie chcę się do tego odnosić. Mogę tylko powiedzieć, że według obowiązującego prawa, b. I prezes (Małgorzata Gersdorf) nie jest już prezesem Sądu Najwyższego (...) Nie może być prezesem SN osoba, która nie jest już sędzią Sądu Najwyższego. Tak wynika z ustawy, która obowiązuje od 4 lipca" - odparł Karczewski.

Senacka komisja zarekomendowała w poniedziałek całej Izbie przyjęcie bez poprawek nowelizacji ustaw m.in. o Sądzie Najwyższym, ustroju sądów, Krajowej Radzie Sądownictwa i o prokuraturze. Odrzucenia nowelizacji chcą senatorowie PO, którzy przekonywali m.in., że jej przyjęcie będzie oznaczało domknięcie procesu "podporządkowywania władzy politycznej organów władzy sądowniczej".

Zmiany przewidują m.in., że Zgromadzenie Ogólne Sędziów SN będzie wybierało i przedstawiało prezydentowi kandydatów na I prezesa SN niezwłocznie po obsadzeniu 2/3 liczby stanowisk sędziów SN, a nie - tak jak obecnie głosi przepis - dopiero, gdy obsadzone są niemal wszystkie stanowiska.

W końcu czerwca w Monitorze Polskim opublikowane zostało obwieszczenie prezydenta Andrzeja Dudy o wolnych stanowiskach sędziego w SN. Zgodnie z obwieszczeniem, do objęcia są łącznie 44 wakaty sędziowskie. Zgodnie z ustawą o SN, każda osoba, która spełnia warunki do objęcia stanowiska sędziego SN, może zgłosić swoją kandydaturę KRS w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia.

Zgodnie z uzasadnieniem ustawy "zasadniczym celem zmian w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa i ustawie o Sądzie Najwyższym jest doprowadzenie do usprawnienia postępowań prowadzonych przez KRS w sprawach powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego, w tym sędziego SN". Jak zaznaczono, w zmianach chodzi m.in. o wyłączenie możliwości obstrukcji prowadzonych przed KRS postępowań nominacyjnych do SN.