Premier Mateusz Morawiecki w środę rano zwrócił się z wnioskiem do marszałka Sejmu o uzupełnienie porządku obrad Sejmu o punkt dotyczący nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Szef KPRM Michał Dworczyk poinformował, że projekt noweli ma dotyczyć korekty polegającej na odstąpieniu od przepisów karnych ze styczniowej nowelizacji ustawy.

Projekt zmian w noweli ustawy o IPN, zakładający odejście od przepisów karnych, został przyjęty przez rząd we wtorek. Natomiast w środę wpłynął do Sejmu i został skierowany do pierwszego czytania.

Gowin pytany przez dziennikarzy, dlaczego takie tempo procedowania projektu odpowiedział, że "sprawa jest ważna i pilna".

"Dyskutowaliśmy od dawna nad tym, czy nie należy sięgnąć po instrumenty skuteczniejsze, i takie skuteczniejsze instrumenty zaproponujemy dzisiaj w Sejmie" - powiedział Gowin.

Uchwalona przez Sejm w styczniu nowelizacja ustawy o IPN zakłada m.in., że każdy, kto publicznie i wbrew faktom przypisuje polskiemu narodowi lub państwu polskiemu odpowiedzialność lub współodpowiedzialność za zbrodnie popełnione przez III Rzeszę Niemiecką lub inne zbrodnie przeciwko ludzkości, pokojowi i zbrodnie wojenne, będzie podlegał karze grzywny lub do trzech lat więzienia. Taka sama kara grozi za "rażące pomniejszanie odpowiedzialności rzeczywistych sprawców tych zbrodni".

Przepisy te wywołały krytykę m.in. ze strony Izraela i USA. 6 lutego prezydent Andrzej Duda podpisał znowelizowaną ustawę, a następnie w trybie kontroli następczej skierował ją do TK. Prezydent chciał, by Trybunał zbadał, czy przepisy ustawy nie ograniczają w sposób nieuprawniony wolności słowa oraz aby przeanalizował kwestię tzw. określoności przepisów prawa. Zmienione przepisy obowiązują od 1 marca.

Wicepremier Jarosław Gowin i szef MSZ Jacek Czaputowicz przekonywali niedawno, że niezależnie od wyroku TK, potrzebna jest pilna korekta przepisów ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej.