Cztery, wielostronicowe dokumenty zostały opublikowane na stronie pomorskie.eu - portalu internetowym Urzędu Marszałkowskiego (UMWP) w Gdańsku. Są to: protokół kontroli CBA, zastrzeżenia marszałka do kontroli CBA, odpowiedź CBA na zastrzeżenia oraz odmowa podpisania protokołu.

Jak głosi oświadczenie Struka, któremu towarzyszą zamieszczone dokumenty, samorządowiec nie zgadza się z ustaleniami funkcjonariuszy CBA. „Wymienione w protokole rzekome nieprawidłowości są nielogiczne i oparte na domniemaniach. Pokazują też brak obiektywizmu oraz brak rzetelności i konsekwencji w formułowanych wnioskach” – napisał Struk.

„Szef CBA rozpatrując moje pisemne zastrzeżenia, żadnego z nich nie uwzględnił, a jego odpowiedź wskazuje brak analizy przytoczonych przeze mnie argumentów. Odbieram to jako potrzebę udowodnienia postawionej tezy oraz brak jakiejkolwiek próby zrozumienia przedstawionej przeze mnie argumentacji” – ocenił Struk.

Dodał, że „oświadczenia majątkowe – gdy były wprowadzane – miały służyć sprawdzeniu, czy politycy nadmiernie się nie wzbogacili i czy ich majątek ma pokrycie w dochodach”. „W moim przypadku niezwykle wnikliwa kontrola CBA potwierdziła, że mój stan posiadania jest zgodny z moimi dochodami. To jest chyba ta najważniejsza informacja, która powinna płynąć z takiego sprawdzenia” – zaznaczył.

„Dlatego też, wskazując na prawidłowość i prawdziwość moich oświadczeń majątkowych złożonych w latach 2013-2017, odmówiłem podpisania protokołu i przedstawiam opinii publicznej wszystkie dostępne mi dokumenty w sprawie” – podkreślił samorządowiec.

Kontrola CBA oświadczeń majątkowych Struka została przeprowadzona między 16 maja 2017 r. a 7 lutego 2018 r.

Według CBA, marszałek pomorski nie wpisał do swoich oświadczeń majątkowych polisy na życie jego żony - w jednym roku o wartości prawie 11 tys. zł, w drugim ponad 12 tys. zł. Funkcjonariusze CBA ustalili także, że Struk nie wykazał działki o powierzchni niespełna 0,2 hektara, którą w 2014 r. nabyła jego żona. CBA stwierdziło również, że marszałek nie ujawnił w oświadczeniu majątkowym 50 tys. zł pożyczki, jaką zaciągnęła jego małżonka.

Ponadto, CBA uznało, że samorządowiec PO nie uwzględnił udziału w wysokości połowy wartości samochodu Opel Corsa z 2010 r. oraz nie wpisał, że jest członkiem Rady Fundacji Centrum Solidarności.

Według CBA, marszałek pomorski miał też nie wykazać zgromadzonych oszczędności w kwocie ponad 33 tys. zł.

Rzecznik prasowy UMWP Michał Piotrowski powiedział w poniedziałek PAP, że Struk zdecydował się opublikować dokumenty na wypadek, gdyby w sprawie tej doszło do śledztwa i część dokumentacji mogłaby zostać utajniona. "Dopóki sprawa jest otwarta pokazujemy całą dokumentację w tej sprawie" - wyjaśnił. (PAP)

autor: Robert Pietrzak