Jak podało MON, głównym tematem obrad, którym przewodniczyć będzie wysoka przedstawiciel UE do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Federica Mogherini, będą: przyszły kształt mechanizmu Stałej Współpracy Strukturalnej UE (PESCO), unijne operacje zarządzania kryzysowego, a także realizacja zadań Europejskiej Agencji Obrony (EDA).

Na marginesie sesji zaplanowano także bilateralne spotkania ministra Błaszczaka m.in. z minister ds. sił zbrojnych Francji Florence Parly, zastępcą sekretarza generalnego ONZ ds. utrzymania pokoju Jeanem-Pierrem Lacroix, oraz ministrem obrony Bułgarii Krasimirem Karakachanowem.

Mechanizm stałej współpracy obronnej (Permanent Structured Cooperation- PESCO) ma prowadzić do pogłębienia współpracy wojskowej w Unii Europejskiej w kwestiach finansowania projektów obronnych, rozwoju technologii wojskowych i wzmocnienia przemysłu zbrojeniowego UE.

Utworzona w 2004 r. Europejska Agencja Obrony (EDA) ma za zadanie pomoc 27 państwom członkowskim (wszystkie kraje UE oprócz Danii) w zwiększaniu potencjału zasobów wojskowych.