Sędzia hiszpańskiego Sądu Najwyższego Pablo Llarena zastanawia się nad skierowaniem pytania prejudycjalnego do Trybunału w Luksemburgu o wykładnię przepisów prawa wspólnotowego w tej sprawie - poinformowała w piątek agencja EFE. Także prokuratura generalna poinformowała, że rozważa podobny krok.

Pośrednio - komentuje EFE - może to oznaczać zakwestionowanie poprawności zastosowania norm prawnych przez niemieckich sędziów bądź też wskazanie, jakie kroki może podjąć hiszpański sędzia w odpowiedzi na werdykt niemieckiego wymiaru sprawiedliwości.

W każdym razie odmowa wydania Puigdemonta na podstawie oskarżenia o rebelię nie została dotąd zakomunikowana hiszpańskiemu Sądowi Najwyższemu, tak więc na ewentualną decyzję sędziego Llareny należy zaczekać, aż to nastąpi - dodaje EFE.

Puigdemont, szef katalońskiego rządu regionalnego w latach 2016-17, został zatrzymany w Niemczech, w Szlezwiku-Holsztynie, 25 marca, gdy powracał samochodem z Finlandii do Belgii, na podstawie europejskiego nakazu aresztowania wydanego przez sędziego Llarenę. Sędzia ten prowadzi wszystkie sprawy wytoczone katalońskim politykom z obozu niepodległościowego, którzy wdrażają od 2017 roku konkretne plany secesji regionu.

Oficjalna reakcja Madrytu nastąpiła w kilka godzin po tym, gdy Puigdemont wezwał rząd Hiszpanii do dialogu w sprawie niepodległości regionu i zaapelowało o zwolnienie z madryckiego więzienia katalońskich polityków, którzy działali na rzecz jej niepodległości.

"Nadszedł czas dialogu (...). Pora zacząć uprawiać politykę" - powiedział Puigdemont dziennikarzom po wyjściu z aresztu w Neumuenster w Niemczech.

"Hiszpańskie władze nie mają żadnej wymówki dla uzasadnienia odmowy dialogu z katalońskimi przywódcami w celu znalezienia politycznego rozwiązania, którego się domagamy" - powiedział Puigdemont. Jedyną ich odpowiedzią - dodał - "były dotąd przemoc i represje".

Domagał się "niezwłocznego przywrócenia wolności" uwięzionym w Hiszpanii katalońskim działaczom niepodległościowym. W areszcie tymczasowym pozostaje obecnie dziewięciu spośród nich, w tym były przewodniczący katalońskiego parlamentu regionalnego i sześciu byłych członków regionalnego rządu.

Puigdemont przebywa w Niemczech pod nadzorem sądowym. Może podlegać procedurze wydalenia do Hiszpanii, jeśli niemiecki sąd podejmie taką decyzję. Areszt w Neumuenster opuścił po wpłaceniu kaucji w wysokości 75 000 euro.

Niemiecki wymiar sprawiedliwości, zwalniając katalońskiego polityka z aresztu, odrzucił jako bezzasadne główne oskarżenie wysunięte wobec niego przez Madryt. Było to oskarżenie o rebelię, które uzasadniono tym, że zorganizował w październiku referendum w sprawie ogłoszenia niepodległości Katalonii.

Jeden z niemieckich obrońców katalońskiego polityka, Wolfgang Schomburg, wyraził uznanie dla tej decyzji sądu. "Trybunał - oświadczył prawnik - bardzo zdecydowanie i jasno oznajmił, że przestępstwo, na które powołała się Hiszpania, nie może być brane pod uwagę w takim demokratycznym kraju, jak Niemcy".

Obecnie niemiecki wymiar sprawiedliwości może rozważać ewentualną ekstradycję Puigdemont do Hiszpanii na podstawie drugiego, nie tak już poważnego oskarżenia wysuniętego przez stronę hiszpańską: o wykorzystanie regionalnych funduszy publicznych na przeprowadzenie referendum niepodległościowego. Schomburg przewiduje, że nie stanie się to podstawą wydalenia Puigdemonta do Hiszpanii.

Niemiecki obrońca wyraził nadzieję, że władze hiszpańskie poszukają rozwiązania konfliktu katalońskiego na drodze dialogu. (PAP)