"W wyniku ponownej analizy projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie regulaminu pobytu w ośrodku dla cudzoziemców, MSWiA zaprzestało prowadzenia prac nad tym projektem. Tym samym prace nad rozporządzeniem nie będą kontynuowane" - poinformowało w czwartek PAP Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

MSWiA w projekcie noweli rozporządzenia w sprawie regulaminu pobytu w ośrodkach dla cudzoziemców proponowało, aby dzieci ubiegające się o ochronę międzynarodową obowiązek szkolny mogły realizować w ośrodkach, w których mieszkają. W pierwotnej wersji uzasadnienia, które później zostało zmienione, resort motywował potrzebę nowych rozwiązań ryzykiem napływu cudzoziemców i pojawiającą się niechęcią do nich lokalnych społeczności. Ministerstwo w trakcie prac nad projektem informowało również, że brak znajomości języka polskiego, szczególnie w początkowym okresie uczęszczania do szkoły, oraz różnice kulturowe między małoletnimi cudzoziemcami a dziećmi polskimi mogą prowadzić do opóźnienia realizacji programu szkolnego oraz konfliktów wynikających z różnic kulturowych.

Zgodnie z proponowanymi przepisami nauczyciele prowadzący obowiązkowe zajęcia edukacyjne mieli mieć możliwość uzyskiwania długookresowej zgody na wejście na teren ośrodka dla cudzoziemców. W ocenie MSWiA miało to ułatwić prowadzenie obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla małoletnich cudzoziemców na terenie ośrodka, gdy gmina zadecyduje o prowadzeniu takich zajęć poza siedzibą szkoły. Jak informowano, proponowane rozwiązanie miało dotyczyć około 500 dzieci w 11 ośrodkach.

MSWiA tłumaczyło również, że rozwiązanie przyczyniłoby się do odciążenia lokalnej sieci szkół i zapewniłoby "możliwość przygotowania dzieci cudzoziemskich do włączenia w polski system edukacji nie od pierwszego dnia przyjazdu do Polski, lecz po upływie czasu niezbędnego do umożliwienia im w miarę płynnej adaptacji w polskiej szkole i realizacji nauki".

Jako pierwszy o wycofaniu się MSWiA z projektu poinformował w czwartek "Dziennik Gazeta Prawna". W publikacji podano, że "kontrowersyjne rozwiązania" zostały negatywnie ocenione m.in. przez Agendę ds. Uchodźców ONZ i UNICEF. Sprzeciw dla izolacji dzieci uchodźców wyraził także Rzecznik Praw Dziecka.

MSWiA wyjaśniało jednak, że celem noweli nie jest wykluczenie dzieci cudzoziemców z systemu polskiej edukacji, a jedynie udzielenie wsparcia w fazie przygotowawczej edukacji przed pójściem do szkoły.

Obecnie w Polsce małoletni cudzoziemcy ubiegający się o udzielenie ochrony międzynarodowej uczęszczają do szkół, w których uczą się dzieci polskie. (PAP)

autor: Marcin Chomiuk