Materiały te zostały dołączone do śledztwa już prowadzonego pod nadzorem Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu.

Na bazie zebranych przez CBA danych i informacji prokurator przedstawił wczoraj Prezydentowi Miasta Gdańska zarzuty dotyczące złożenia fałszywego oświadczenie majątkowego za rok 2012. Według ustaleń CBA w tym oświadczeniu majątkowym mężczyzna podał, iż posiada zasoby pieniężne w kwocie „ok. 120 000 zł”, podczas gdy rzeczywiście, według stanu na koniec 2012, środki zgromadzone na rachunkach bankowych wynosiły o ponad 148 000 zł więcej. Prezydent Miasta Gdańska zataił (nie ujawnił w oświadczeniu za 2012 r.) także fakt posiadania jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym o wartości ponad 29 000 zł.

Funkcjonariusze Delegatury CBA w Gdańsku w dalszym ciągu prowadzą czynności w celu ustalenia źródeł pochodzenia nieopodatkowanych środków finansowych zgromadzonych przez Prezydenta Miasta Gdańska i jego małżonkę.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.(PAP)

kom/ nmk/