"Silnie i dynamicznie rozwijająca się gospodarka potrzebuje bezpiecznego sektora bankowego. Jeśli spojrzymy na ubiegły rok, na podsumowanie parametrów makroekonomicznych, to widzimy, że dynamiczny wzrost gospodarczy koresponduje z bardzo dobrym wynikiem netto sektora finansowego" - powiedziała Czerwińska podczas Forum Bankowego.

"Rząd jest świadomy istotnej roli sektora bankowego w finansowaniu przedsiębiorczości, w rozwoju gospodarczym kraju, dostrzegamy przyspieszenie tempa wzrostu akcji kredytowej. Polskie banki radzą sobie znakomicie również w środowisku niskich stóp procentowych. (...) Kluczowe w tym wszystkim jest utrzymanie i budowanie stabilności i bezpieczeństwa sektora bankowego" - dodała. (PAP)