W poniedziałek rzecznik PSL Jakub Stefaniak opublikował na swoim Twitterze zarządzenie marszałka Sejmu ws. "warunków organizacyjno-technicznych tworzenia, funkcjonowania i znoszenia biur poselskich".

Zgodnie z dokumentem - datowanym na 6 marca 2018 r. - Kancelaria Sejmu "pokrywa wydatki posła związane z zakupem usługi ochrony lokali biur poselskich (...) oraz osób przebywających w tych biurach". Kwota - jak wynika z pisma opublikowanego przez Stefaniaka - nie może przekraczać dwóch tysięcy złotych miesięcznie. Jak dodano, "w szczególnym przypadku" marszałek Sejmu może wyrazić zgodę na refundację kosztów w wyższej kwocie.

"No nieźle... 11 mln albo więcej (o tym ma decydować #Kuchciński) na ochronę biur poselskich... a seniorom po kilka złotych waloryzacji emerytur. Pisowskie gospodarowanie groszem publicznym level hard" - napisał na Twitterze Stefaniak.

Grzegrzółka podkreślił w rozmowie z PAP, że zarządzenie marszałka Sejmu określa "maksymalny poziom wydatków na usługę ochrony biura". "Aktualnie oczekujemy na odpowiedzi od posłów w tej sprawie" - dodał.

"Z bardzo dużym prawdopodobieństwem można założyć, że kwota którą miałaby wydatkować na ten cel Kancelaria Sejmu, będzie nawet kilkanaście razy mniejsza" - ocenił dyrektor CIS.

Grzegrzółka powiedział również, że "Kancelaria Sejmu z powagą i należytą atencją podchodzi do bezpieczeństwa posłów, a także biur poselskich". "Chuligańskie incydenty oraz ataki na biura wymagają odpowiednich przeciwdziałań, tak by parlamentarzyści oraz ich współpracownicy mogli w sposób niezagrożony wykonywać swoje obowiązki służbowe" - podkreślił dyrektor CIS.

Jak wskazał, odpowiednią korespondencję w tej sprawie marszałek Sejmu Marek Kuchciński przedstawił posłom już w połowie stycznia.

Propozycje marszałka Sejmu dot. zwiększenia ochrony parlamentarzystów są reakcją na pojawiające się ataki na biura poselskie. Kuchciński zaproponował m.in. objęcie biur poselskich ochroną i monitoringiem, możliwe zaostrzenie kar za akty wandalizmu oraz za znieważanie funkcjonariuszy publicznych, którymi są posłowie.