W ramach ogłoszonego przetargu, ZUS chce tak zmodyfikować obecny Kompleksowy System Informatyczny ZUS, by móc w nim gromadzić dane z akt pracowniczych - powiedziała PAP prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska, potwierdzając rozpisanie przetargu.

"Chcemy rozstrzygnąć ten przetarg jeszcze przed wakacjami, tak by wykonawca miał pełne sześć miesięcy na przygotowanie naszego systemu informatycznego do pełnej elektronizacji dokumentacji pracowniczej" - zadeklarowała w rozmowie z PAP profesor.

Zmiany w prawie w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją wchodzą w życie 1 stycznia 2019 r. Od tego dnia akta pracownicze wszystkich nowozatrudnionych osób trzeba będzie przechowywać tylko przez 10 lat, a nie przez 50, jak dotychczas. Po zmianie prawa pracodawcy będą mogli przechowywać część akt w formie elektronicznej - ma to ograniczyć koszty ich działalności.

Dla osób zatrudnionych od początku 1999 do końca 2018 r. akta pracownicze też będą mogły być przechowywane krócej - przez 10, a nie 50 lat. Firmy będą jednak musiały przekazać ZUS elektroniczny raport informacyjny na temat tych osób, zawierający wszystkie dane o nich. Później - co miesiąc do ZUS będzie wpływał szerszy zakres danych o pracownikach i zleceniobiorcach.

Zgodnie ze zmianami w prawie, od 1 stycznia pracodawca, który będzie wyrejestrowywał pracownika z ubezpieczenia, będzie podawał też dodatkowe dane - datę i tryb rozwiązania stosunku pracy, jego podstawę prawną i to, z czyjej strony nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy - pracodawcy czy pracownika.

Ustawę nowelizującą przepisy dotyczące elektronizacji akt pracowniczych i skrócenia okresu ich przechowywania Sejm uchwalił 13 lutego 2018 r.(PAP)

autor: Aleksander Główczewski