Prokurator żądał kary 10 lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze.

Biełych, zatrzymany w czerwcu 2016 roku, w toku śledztwa i procesu nie przyznawał się do winy.