Czaputowicz był pytany w piątek w radiu Wnet o reformę resortu spraw zagranicznych. Prezes PiS Jarosław Kaczyński na kongresie partii w lipcu ub. roku mówił o projekcie dot. służby zagranicznej. Zakłada on, że funkcjonariusze i współpracownicy komunistycznego aparatu bezpieczeństwa nie będą mogli pełnić służby zagranicznej. "Tę ustawę trzeba w końcu uchwalić, bo panie ministrze (spraw zagranicznych), kłaniałem się panu, ale złogów jest tam u pana dużo i trzeba zmieniać" – zwracał się prezes PiS do ówczesnego szefa MSZ Witolda Waszczykowskiego.

Czaputowicz powiedział, że podziela diagnozę prezesa PiS nt. resortu spraw zagranicznych. Ocenił, że w jego resorcie "struktura zatrudnienia nie jest właściwa". "Z perspektywy zarządzania zasobami ludzkimi, to nie wygląda dobrze, mam rozeznanie, jak funkcjonuje resort i wymaga (on) zdecydowanych zmian i tu się absolutnie zgadzam" - powiedział szef MSZ.

Dodał, że niedługo będzie proponował "pewne rozwiązania" w ramach obowiązujących uwarunkowań prawnych. "Na pewno podzielam diagnozę - polska służba zagraniczna i polska dyplomacja wymaga pilnych reform" - podkreślił Czaputowicz. Dodał, że wymaga to "także zmiany osób".

"MSZ jest zbyt izolowany od reszty, trzeba spojrzeć z perspektywy zarządzania całego państwa i MSZ tutaj wymaga pilnej reformy, trudno to przychodzi, bowiem jest objęty specyficzną ustawą o służbie zagranicznej" - zaznaczył minister spraw zagranicznych. "Działamy w tych uwarunkowaniach jakie są, na razie" - dodał.

Zaznaczył, że parlament obecnie pracuje nad projektem nowelizacji ustawy o służbie zagranicznej. "MSZ będzie realizował prawo, jakie zostanie przyjęte przez parlament" - podkreślił Czaputowicz.

Projekt nowelizacji ustawy o służbie zagranicznej, nad którym pracują posłowie, zakłada, że funkcjonariusze i współpracownicy komunistycznego aparatu bezpieczeństwa nie będą mogli pełnić służby zagranicznej. Stosunki pracy z tymi osobami wygasną w ciągu 30 dni. Projekt przewiduje także wygaśnięcie - po 6 miesiącach od dnia wejścia w życie ustawy - stosunków pracy nawiązanych z innymi członkami służby zagranicznej, chyba że przed upływem tego terminu zostaną im zaproponowane nowe warunki pracy lub płacy. (PAP)

autor: Karol Kostrzewa