W 2007 r. baskijski terrorysta został w czterech odrębnych procesach skazany na łączną karę 266 lat więzienia. Sprawy dotyczyły m.in. nielegalnego posiadania broni oraz udziału w zamachach. W jednym z nich, przeprowadzonym w Madrycie w 1996 r., zginął Francisco Tomas y Valiente, prezes hiszpańskiego Trybunału Konstytucyjnego w latach 1986-1992.

Bienzobas Arretxe działał głównie w Kraju Basków oraz na terenie aglomeracji madryckiej, gdzie dokonał m.in. zabójstwa z broni palnej oraz ataku bombowego na autobus przewożący hiszpańskich żołnierzy.

Baskijski terrorysta został ujęty we francuskim Pau w 1999 r. Sześć lat później paryski sąd skazał go na 18 lat więzienia za przeprowadzoną pod koniec lat 90. kradzież ponad 8 kg dynamitu. Choć w 2006 r. Francja zgodziła się na tymczasowe przekazanie Bienzobasa Arretxe hiszpańskiemu wymiarowi sprawiedliwości, po zakończeniu procesów sądowych musiał on powrócić do francuskiego więzienia.

Terrorysta w Hiszpanii będzie odsiadywał karę w madryckim więzieniu Soto del Real.

Utworzona w 1959 r. terrorystyczna organizacja ETA jest najbardziej radykalną formą walki Basków o niepodległość. Jej członkowie dopuścili się licznych zamachów, głównie na policjantów i urzędników państwowych, w których zginęło łącznie ponad 820 osób.

Pod koniec lat 90. część baskijskich polityków, a także byłych terrorystów wezwała kierownictwo ETA do porzucenia walki zbrojnej.

W marcu 2016 r. władze ETA poinformowały, że organizacja zamierza rozbroić się, ujawniając rządom Hiszpanii i Francji - krajów, na terenie których działa - informacje dotyczące swoich magazynów broni. W kwietniu ub.r. ETA przekazała francuskim służbom adresy swoich 12 magazynów broni. Znaleziono w nich kilkadziesiąt sztuk broni i kilkaset kilogramów materiałów wybuchowych.