W przyjętej we wtorek uchwale Rada Wydziału Prawa i Administracji UŚ w Katowicach wyraziła solidarność ze środowiskiem sędziowskim, zapewniła sędziów o swym poparciu i zaapelowała do prezydenta Andrzeja Dudy, by nie podpisywał tych ustaw.

"Jesteśmy przekonani, że przyjęte w sposób sprzeczny z Konstytucją RP zmiany drastycznie obniżą standard ochrony praw jednostki i postawią nasze państwo poza cywilizacyjnym kręgiem Zachodu" - napisali autorzy uchwały, podpisanej przez dziekana WPiA UŚ prof. Czesława Martysza.

Naukowcy zwrócili się z apelem do prezydenta, by nie podpisywał ustaw o KRS i SN. "Zatroskani o stan praworządności w Polsce prosimy strażnika Konstytucji o wywiązanie się z powierzonej mu roli" - czytamy w uchwale.

Przedstawiciele Rady ocenili, że obecnie niezależność i niezawisłość sędziowska "są likwidowane i wystawiane na próbę przez władzę wykonawczą". Wyrazili solidarność z polskimi sędziami. "Wobec demontażu systemowych gwarancji niezależności, dla sędziów nadszedł czas indywidualnych wyborów i dawania świadectwa przyzwoitości. Jesteśmy przekonani, że polscy sędziowie nie zawiodą społecznego zaufania" - napisano w uchwale.

Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w podobnej uchwale przyjętej we wtorek wyraziła "zdecydowany sprzeciw wobec zmian ustawy o KRS i ustawy o SN". Także autorzy tej uchwały zaapelowali do prezydenta Dudy, aby nie dopuścił do wejścia w życie tych ustaw.

Ustawa o SN wprowadza m.in. możliwość składania skargi nadzwyczajnej na prawomocne wyroki polskich sądów, w tym z ostatnich 20 lat. W SN powstaną dwie nowe izby - Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz Dyscyplinarna - z udziałem ławników wybieranych przez Senat. Ta druga izba będzie prowadziła postępowania dyscyplinarne wobec sędziów i przedstawicieli innych zawodów prawniczych. Ustawa przewiduje też przechodzenie sędziów SN w stan spoczynku po ukończeniu 65. roku życia, z możliwością przedłużania tego przez prezydenta RP (dziś ten wiek to 70 lat).

Nowelizacja ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa wprowadza wybór 15 członków KRS - sędziów na wspólną czteroletnią kadencję przez Sejm - dotychczas wybierały ich środowiska sędziowskie. Każdy klub poselski ma wskazywać nie więcej niż 9 możliwych kandydatów. Izba ma ich wybierać co do zasady większością 3/5 głosów - głosując na ustaloną przez sejmową komisję listę 15 kandydatów, na której musi być co najmniej jeden kandydat wskazany przez każdy klub. W przypadku niemożności wyboru większością 3/5 głosowałoby się na tę samą listę, ale o wyborze decydowałaby bezwzględna większość głosów.(PAP)

autor: Krzysztof Konopka