Zespół został powołany zarządzeniem zastępcy Prokuratora Generalnego Roberta Hernanda.

Prokuratorzy mają zbadać orzeczenia szukając ewentualnych rozbieżności w wykładni prawa. Jeśli takie będą, do siedmioosobowego składu Sądu Najwyższego będzie należało rozstrzygnięcie tych różnic. Z wnioskiem o wykładnię prawa może się zwrócić do SN pierwszy prezes albo m.in. prokurator generalny.

W sprawach administracyjnych przy różnicach między orzecznictwem Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych to NSA ma uprawnienia do podjęcia uchwał wyjaśniających przepisy prawne. Zespół powołany przez prok. Hernanda zajmie się również takimi przypadkami - podało biuro prasowe PK.

Ustawa o Sądzie Najwyższym stanowi, że jeżeli w orzecznictwie sądów powszechnych, sądów wojskowych lub Sądu Najwyższego ujawnią się rozbieżności w wykładni prawa, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego może przedstawić wniosek o ich rozstrzygnięcie Sądowi Najwyższemu w składzie siedmiu sędziów lub innym odpowiednim składzie. Z wnioskiem takim mogą wystąpić również Rzecznik Praw Obywatelskich i Prokurator Generalny oraz w zakresie swojej właściwości, Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznik Praw Dziecka, Przewodniczący Rady Dialogu Społecznego, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego i Rzecznik Finansowy.

Naczelny Sąd Administracyjny - zapisano w ustawie o postępowaniu przed sądami administracyjnymi "podejmuje uchwały mające na celu wyjaśnienie przepisów prawnych, których stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych”. (PAP)

autor: Aleksander Główczewski