Wydarzenie to było elementem długofalowej kampanii promocyjnej województwa warmińsko-mazurskiego, ukierunkowanej na odczarowanie wizerunku regionu jako kojarzącego się wyłącznie z walorami turystycznymi, na korzyść konsekwentnie budowanego obrazu miejsca przyjaznego biznesowi, wyróżniającego się dużym potencjałem ekonomicznym i inwestycyjnym. Połączenie walorów przyrodniczych oraz ekologicznych z gospodarczymi tworzy na Warmii i Mazurach unikatowy na skalę europejską efekt korzystnego środowiska nie tylko do pracy, ale i do codziennego życia.

W dyskusji wzięli udział przedstawiciele samorządu, dużego i małego biznesu, a także świata akademickiego. Debata przyciągnęła przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu oraz środowisk naukowych z całego regionu.

– Warmia i Mazury, oprócz pięknej przyrody, oferują miejsce do inwestowania poprzez szereg inicjatyw probiznesowych, realizowanych między innymi przez samorząd województwa. Specjalne Strefy Ekonomiczne, Parki Naukowo-Technologiczne, Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów, zaplecze edukacyjne kształcące wysoko wykwalifikowane kadry tworzą warunki do zrównoważonego rozwoju, inwestycji i budowania wartości lokalnych przedsiębiorstw – podkreślał podczas debaty marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Gustaw Marek Brzezin.

Firmy, które działają w regionie i opierają swój biznes na równowadze pomiędzy walorami naturalnymi a inwestowaniem dynamicznie się rozwijają. W szczególny sposób dotyczy to firm działających w obszarach tzw. inteligentnych specjalizacji. Zaliczają się do nich przemysł meblarski i drzewny, ekonomia wody oraz produkcja wysokiej jakości żywności. Inteligentne specjalizacje to jeden z głównych motorów rozwoju województwa. Warmia i Mazury są w tych kluczowych dziedzinach w czołówce kraju. W branży meblarskiej  zatrudnionych jest 16 tys. pracowników, co stanowi 12% wszystkich zatrudnionych w województwie oraz 7,5% zatrudnionych w tym sektorze na terenie całej Polski. Udział regionu w eksporcie polskich mebli stanowi aż 10%. Ekonomia wo-dy obejmuje takie sektory, jak turystyka, transport, czy budowa jachtów. Warmińsko-mazurskie stocznie jachtowe od lat znajdują nabywców swoich pro-duktów na całym świecie. W regionie działa ponad 4 tys. producentów ekologicznych, reprezentujących specjalizację związaną z żywnością wysokiej jakości. Aż 29 wyrobów z Warmii i Mazur znajduje się na liście produktów tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ich jakość i wyjątkowe właściwości to zasługa stosowania tradycyjnych metod produkcji.

Inteligentne specjalizacje to jednak nie jedyne branże, które województwo chce rozwijać i w których widzi swoją przyszłość. W regionie funkcjonuje ponad 2,5 tys. firm działających w szeroko pojętym sektorze IT. Rozwijane lokalnie nowe technologie i innowacje to jednocześnie duża szansa na dynamiczny po-stęp dla firm reprezentujących inteligentne specjalizacje.

Innowacyjność w regionie to efekt nie tylko potrzeb związanych z rozwojem, ale również ambicji i potencjału wykształconych kadr. Statystyki pokazują, że 63% mieszkańców regionu jest w wieku produkcyjnym. A właśnie o wysoko wykwalifikowaną, ambitną i innowacyjnie nastawioną kadrę zabiegają inwestorzy. W regionie jest 7 ośrodków kształcenia wyższego, z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim na czele, który na 75 kierunkach kształci aktualnie ponad 20 tys. studentów. Profil kształcenia jest bardzo szeroki – od nauk przyrodniczych, poprzez społeczne, aż po kierunki techniczne i medycynę. Wychodząc na-przeciw potrzebom sektora biznesowego UWM uruchomił tzw. kształcenie dualne, prowadzone na podstawie umowy z konkretnym pracodawcą i przygotowujące kadry pod kątem potrzeb danego sektora. Zgodnie z opinią prof. Mirosława Gornowicza, z UWM, na Warmii i Mazurach zarówno sfera społeczna, jak i gospodarcza mogą liczyć na bardzo efektywne wsparcie w zakresie podaży dobrze przygotowanych kadr.

Co jeszcze może stanowić przewagę województwa nad konkurencją i przyciągać nowych inwestorów? Piotr Ciszek, który swoje życie prywatne i zawodowe związał kilkanaście lat temu z Mazurami wyjaśniał podczas debaty, że ludzie, którzy mieliby tu przyjechać i zainwestować pieniądze, muszą ten region najpierw poznać i pokochać, przekonać się, co Warmia i Mazury mają do zaoferowania, a prędzej czy później na pewno odnajdą w nim swoje miejsce i będą szukać dla siebie biznesowych nisz.

Budowanie klimatu miejsca, również tego inwestycyjnego to ważna rola samorządu.
– W żadnej dziedzinie życia nie można spoczywać na laurach. To dotyczy również promocji oraz rozwoju regionu. To praca ciągła, przynosząca wraz z postępem nowe wyzwania, ale też nowe możliwości. Tu nie chodzi o to, by jednorazowo błyszczeć, lecz długofalowo działać. Samorządy, lokalne władze są jednymi z najważniejszych kreatorów rozwoju – od gminy, przez powiat, aż do województwa. Zaciągamy wobec społeczeństwa zobowiązanie, aby poprzez swoją służbę i pracę tworzyć warunki do życia i inwestowania – podsumował debatę marszałek Brzezin.

Od lewej: Tomasz Żółciak – Dziennik Gazeta Prawna; Konrad Nowak – MPEC Sp. z o.o., klaster „Razem Cieplej”; Piotr Ciszek – Manufaktura Pałac Nakomiady; Gustaw Marek Brzezin – marszałek województwa warmińsko-mazurskiego; dr hab. Mirosław Gornowicz – prof. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego; Robert Wolanin – Szynaka Meble Sp. z o.o.

"Organizatorem debaty był samorząd województwa warmińsko-mazurskiego."

Zobacz więcej: invest.warmia.mazury.pl