Są to kolejni podejrzani w śledztwie dot. domniemanej korupcji w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie.

Posiedzenia aresztowe odbywać się będą w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie niemal przez cały dzień. Wnioski rozpatrywać będzie trzech sędziów. Posiedzenia są niejawne.

Wnioski o areszt dotyczą pięciu z 10 zatrzymanych przez CBA b. dyrektorów: Jacka G., który pełnił funkcję dyrektora Sądu Okręgowego w Tarnowie, Edwarda K. byłego dyrektora Sądu Okręgowego w Kielcach, Józefa K., który pełnił funkcję dyrektora Sądu Okręgowego w Nowym Sączu, Bolesława R., który pełnił funkcję dyrektora Sądu Okręgowego w Krakowie i Romana P. byłego dyrektora Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu.

Natomiast wobec pięciu pozostałych podejrzanych byłych dyrektorów Sądów Rejonowych: w Wadowicach, w Oświęcimiu, w Chrzanowie, w Olkuszu i Zakopanem prokuratura zastosowała wolnościowe środki zapobiegawcze, czyli poręczenia majątkowe w wysokości od 10 do 20 tys. zł, dozór policyjny i zakaz opuszczania kraju, połączony z zatrzymaniem paszportu, jeżeli był.

10 byłych już dyrektorów sądów z apelacji krakowskiej i wrocławskiej zostało zatrzymanych w poniedziałek rano przez CBA w związku ze śledztwem dotyczącym podejrzenia korupcji w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie, prowadzonym przez Prokuraturę Regionalną w Rzeszowie.

Prokuratura zarzuca im przestępstwa o charakterze korupcyjnym. Jak podała we wtorek w komunikacie Prokuratura Krajowa przyjmowali oni korzyści majątkowe w określonej wysokości w zamian za przychylność w kwestiach dotyczących zlecania usług podmiotom gospodarczym współpracującym z Sądem Apelacyjnym w Krakowie, nadzorowania realizacji usług przez te podmioty oraz aprobatę i dyspozycyjność względem podejrzanego Andrzeja P. - dyrektora Sądu Apelacyjnego w Krakowie w zakresie podejmowanych przez niego decyzji związanych z zarządzaniem mieniem sądów.

PK wyjaśniła, że podejrzani przyjęli pieniądze na podstawie umów cywilnoprawnych zawartych z określonymi podmiotami gospodarczymi, które miały charakter fikcyjny i w rzeczywistości nie były zrealizowane lub obejmowały zakres prac wykonanych w ramach obowiązków służbowych.

Pieniądze przyjęte przez podejrzanych to kwoty w łącznej wartości od 4 tys. zł do 231,5 tys. zł.

- W toku śledztwa ustalono ponadto, że podejrzani dyrektorzy sądów, wspólnie z innymi podejrzanymi w tej sprawie, brali udział w tzw. praniu brudnych pieniędzy. Dochodziło do tego poprzez podpisywanie fikcyjnych umów oraz poświadczających nieprawdę rachunków potwierdzających ich realizację, a także posługiwanie się tymi dokumentami - czytamy w komunikacie PK.

Oprócz tych 10 byłych dyrektorów sądów w śledztwie podejrzanych jest jeszcze 16 innych osób, którym w toku śledztwa przedstawiono zarzuty przywłaszczenia blisko 25 mln zł na szkodę Sądu Apelacyjnego w Krakowie. Ośmiu z tych 16 jest aresztowanych, w tym pięciu to byli pracownicy SA w Krakowie. W toku postępowania dotychczas zabezpieczono mienie o łącznej wartości prawie 8 milionów złotych – podała PK.

Wśród zatrzymanych wcześniej przez CBA są: były prezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie, dyrektor tego sądu i b. dyrektor Centrum Zakupów dla Sądownictwa, główna księgowa SA w Krakowie i specjaliści, były z-ca dyrektora z ministerstwa sprawiedliwości oraz biznesmeni.

Śledztwo toczy się od 2011 r., a do pierwszych zatrzymań doszło w połowie grudnia 2016 r.

Według ustaleń śledztwa wokół sądu miała powstać sieć nawet kilkudziesięciu firm powiązanych kapitałowo, towarzysko i rodzinnie z dyrektorem Sądu oraz dyrektorem Centrum Zakupów dla Sądownictwa, realizujących fikcyjne zamówienia na świadczenie usług doradczych, analiz, opracowań, szkoleń.

Firmy te z kolei korumpowały, poprzez udzielanie fikcyjnych zleceń, pracowników Sądu Apelacyjnego w Krakowie, co miało zapewnić dyskrecję i dalszą przychylność przy kolejnych zleceniach. Faktycznie umowy te nie były realizowane, zapłacone analizy i opracowania nie powstały, a miały jedynie uzasadnić wypłatę pieniędzy.

Sprawa ma charakter rozwojowy. Niewykluczone są kolejne zatrzymania i zarzuty.

W śledztwie skierowano już do sądu akt oskarżenia przeciw b. prezesowi SA w Krakowie sędziemu Krzysztofowi S. Jest on oskarżony o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, przyjmowanie korzyści majątkowych i pranie pieniędzy. Jego proces ma ruszyć w Rzeszowie 13 grudnia.