URE: Ponad 700 tys. odbiorców zmieniło sprzedawcę energii do końca sierpniaWarszawa, 27.10.2017 (ISBnews) - Monitoring Urzędu Regulacji Energetyki (URE) wykazał, że do końca sierpnia 2017 r. zmiany sprzedawcy energii elektrycznej dokonało 523,05 tys. gospodarstw domowych i 185,6 tys. innych podmiotów, podał URE.

"Liczba odbiorców TPA z grupy taryfowej A, B, C wg stanu na koniec sierpnia 2017 r. wyniosła 185 602, a więc zwiększyła się od końca XII 2016 r. o 11 744, co stanowi wzrost o 6,8%. Natomiast liczba odbiorców TPA w gospodarstwach domowych wg stanu na koniec sierpnia 2017 r. (grupa taryfowa G), wyniosła 523 057, a więc zwiększyła się od końca XII 2016 r. o 60 427, co stanowi wzrost o 13,1%" - czytamy w komunikacie.

Liczba zmian sprzedawcy przez odbiorców z grupy taryfowej A, B, C w lipcu 2017 r. wyniosła 1 170, natomiast w sierpniu 2017 r. liczba zmian sprzedawcy wyniosła 570. Natomiast w grupie taryfowej G w lipcu 2017 r. przeprowadzono 6 415 zmian sprzedawcy, a w sierpniu 2017 r. liczba ta wyniosła 5 607 zmian.

W sumie w okresie styczeń-sierpień 2017 r. operatorzy dostarczyli 47,28 mln MWh energii do odbiorców TPA. Najwięcej dostarczyły PGE Dystrybucja, Energa-Operator, Tauron Dystrybucja i Enea-Operator, wynika z danych URE.

(ISBnews)