Szefowa rządu uczestniczyła w przekazaniu wykonawcy terenu budowy nowego szybu górniczego Grzegorz należącej do spółki Tauron Wydobycie kopalni Sobieski w Jaworznie, a także uroczystości wytyczenia osi tego szybu.

Szydło powiedziała, że pamięta czasy, w których mówiono, iż w górnictwie "już jest wszystko posprzątane i nic się nie da zrobić". "Jak państwo widzicie, budujemy nową kopalnię (...). To wielka satysfakcja; należą się wielkie podziękowania i brawa dla wszystkich, którzy do tego przyczynili się" - oceniła.

"Ale myślę, że to jest przede wszystkim bardzo dobry dzień dla polskiej gospodarki, bo to kolejna inwestycja w grupie Tauron (...). To pokazuje, że grupa Tauron nie tylko rozwija się, nie tylko daje miejsca pracy już w tej chwili, ale już realizuje inwestycje, które będą budowały miejsca pracy na przyszłość, będą dawały możliwość rozwoju nie tylko regionowi. To nie tylko będzie dobra inwestycja dla Jaworzna, to nie tylko kopalnia Sobieski, ale cały region, a przede wszystkim cała polska gospodarka będą z tego czerpały profity, a polskie państwo będzie się rozwijało" - mówiła.

Zaznaczyła, że zostało to założone w Planie Odpowiedzialnego Rozwoju. "Dzisiaj jesteśmy jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się krajów Unii Europejskiej. Jesteśmy krajem, który tworzy nowe miejsca pracy, który ma nowe pomysły. Chcemy budować nie tylko takie inwestycje, które zabezpieczają naszą gospodarkę, ale które powodują, że ta gospodarka zaczyna być coraz bardziej konkurencyjna i ekspansywna" - podkreśliła.

Według niej to przede wszystkim mądra strategia rozwoju polskiej energetyki i polskiego górnictwa. "Było wielu takich, którzy twierdzili, że czas polskiego górnictwa minął, a mój rząd podjął się nie tylko bardzo ambitnych reform, bardzo trudnych również (...)” - zaakcentowała premier, wskazując, że chodzi przede wszystkim o stabilizację branży, danie jej nowych perspektyw, a także uczynienie jej konkurencyjną.

„Szyb Grzegorz jest tego przykładem, że nowe inwestycje - nowe, już tutaj realizowane przedsięwzięcia - będą w przyszłości skutkowały tym, że kopalnia Sobieski będzie mogła przez kolejne dziesiątki lat się rozwijać" - dodała.

Podkreśliła też, że rząd chce, aby polskie górnictwo było nie tylko perspektywiczne, nowoczesne i konkurencyjne, ale też, by było przykładem branży nowoczesnych technologii. Jednocześnie celem najważniejszym w energetyce pozostaje bezpieczeństwo energetyczne państwa – zrównoważony miks energetyczny skoncentrowany na oparciu polskiej energetyki na paliwie wydobywanym w Polsce.

„Myślę, że jeszcze wiele takich inwestycji będziemy mogli już niebawem pokazywać i ogłaszać” - zadeklarowała szefowa rządu. „Dzisiaj cieszymy się, że powstaną kolejne miejsca pracy, że powstaje kolejna ważna inwestycja, że połączenie energetyki i górnictwa przynosi tak dobre rezultaty, bo przecież, biorąc pod uwagę wyniki grupy Tauron i innych spółek energetycznych, można powiedzieć, że przyjęty przez nas kierunek przynosi dobre rezultaty” - oceniła Szydło.

„Inwestycje, inwestycje i jeszcze raz inwestycje po to, by Polska się rozwijała i żebyśmy mogli osiągnąć założony w Planie Odpowiedzialnego Rozwoju cel, aby (...) Polakom lepiej się żyło” - podkreśliła premier.

Obecny podczas uroczystości wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski również akcentował, że nowy szyb Grzegorz „rozpoczyna kolejne tchnienie w zakładzie górniczym Sobieski” i „pozwoli mu funkcjonować przez kolejne dziesiątki lat”.

„Ta inwestycja bardzo mocno obrazuje, że polski rząd realnie stawia na sektor wydobywczy nie dlatego, że jest dogmatycznie przekonany, ale to jest pragmatyka, to jest racjonalność, to jest biznesowe” - mówił Tobiszowski. ”Obok inwestycji górniczych mamy także bardzo dobre montaże finansowe. Dzisiaj umiemy pokazywać, że biznesowo umiemy zarządzać w sektorze węgla kamiennego” - zapewnił.

Według informacji Tauronu wydobycie węgla przy wykorzystaniu nowego szybu Grzegorz w kopalni Sobieski ma rozpocząć się w 2023 r. Łączna wartość projektu wyniesie ok. 550 mln zł. Szyb o średnicy 7,5 m i głębokości 870 m początkowo będzie służył jako wentylacyjno-wdechowy. W dalszej perspektywie będzie pełnił funkcję materiałowo-zjazdową, co pozwoli uprościć procesy transportu maszyn, materiałów, urządzeń oraz załogi do rejonów robót.