Projekt ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych złożony przez grupę posłów PiS zakłada dofinansowanie budowy lub przebudowy dróg lokalnych oraz mostów na drogach wojewódzkich. Fundusz ma zasilać nowa opłata paliwowa w wysokości 20 groszy za litr.

Z szacunków projektodawców wynika, że stawka opłaty drogowej zapewni wpływy w wysokości ok. 4-5 mld zł rocznie. Połowa kwoty zostanie przeznaczona na Fundusz Dróg Samorządowych, natomiast reszta wpływów zasili Krajowy Fundusz Drogowy.

Poseł Kukiz'15, wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka przypominając na piątkowej konferencji w Sejmie, że zapadła decyzja, iż obecne posiedzenie Sejmu będzie kontynuowane 14 lipca, powiedział, że do porządku obrad tego dni został dodany "projekt +benzyna plus+".

Jak mówił polega on "na tym, że PiS wykorzystując okres wakacyjny chce podwyższyć Polakom ceny paliwa o 25 groszy na litrze". "To jest nieprawdopodobny skok na kieszenie obywateli, to uderzy bardzo mocno w polską gospodarkę, dlatego że ceny paliwa, to są ceny transportu, w związku z tym ceny właściwie wszystkich produktów" - mówił Tyszka. "To jest nieakceptowane" - dodał.

Lider ugrupowania Kukiz'15 Paweł Kukiz stwierdził z kolei, że "ta podwyżka w paliwie to jest nic innego jak kolejny podatek".

"Kolejny podatek w sytuacji przerośniętej biurokracji, kolejny podatek - o ile on jeszcze pójdzie na drogi to pół biedy - ale bardzo możliwe, że ten podatek pójdzie na utrzymanie biurokracji. (...) To jest kolejny podatek, który z ogromnym prawdopodobieństwem pójdzie na utrzymanie tych potężnych rzesz urzędników, czyli w polskiej partiokracji nic innego jak elektoratu wyborczego partii politycznych" - powiedział Kukiz.

Przywołał też fragment przemówieniu prezydenta USA Donalda Trumpa w Warszawie: "Po obu stronach Atlantyku, nasi obywatele mierzą się z jeszcze jednym niebezpieczeństwem – z którym możemy sobie w pełni poradzić. To zagrożenie jest dla niektórych niewidoczne, ale dla Polaków – znajome. Stały rozrost rządowej biurokracji, która pozbawia ludzi woli działania i bogactwa".

Tyszka przekonywał, mamy chwilowo dobry kurs złotego i rząd liczy na to, że ze względu na cenę dolara obywatele nie poczują na początku tej podwyżki. "Natomiast nie da się podwyższyć opłaty paliwowej o 20 groszy, co się przekłada na podwyżkę litra benzyny o 25 groszy, tak żeby Polacy tego nie poczuli. Polacy zapłacą za rozpasane państwo" - powiedział Tyszka.

Jak wyjaśnił podniesienie opłaty paliwowej o 20 groszy przełoży się, wliczając VAT na podwyżkę ceny litra paliwa o 25 groszy.

"Robi to pod pretekstem finansowania dróg regionalnych, co jest oczywistą kpiną, dlatego że już wielokrotnie mieliśmy właśnie pod pretekstem finansowania dróg podwyżki cen paliw i zawsze się okazywało się, że te pieniądze przepadały w otchłaniach administracji" - powiedział wicemarszałek Sejmu.

Tyszka przekonywał, że PiS cały czas podnosi podatki, ponieważ - jak stwierdził - podwyższył składki ZUS dla małych przedsiębiorców, "mrozi" kwotę wolną od podatku, podwyższył podatek VAT "przynajmniej formalnie.

"Chcemy powiedzieć bardzo wyraźnie politykom partyjnym: +ręce precz od kieszeni Polaków+ i wzywamy wszystkich żeby powiedzieli bardzo wyraźnie +nie+ dla projektu +benzyna plus+" - powiedział Tyszka.

Złożony w czwartek projekt ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych przewiduje zmianę zasady finansowania dróg zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. FDS być organem rządowym, zarządzającym systemem dofinansowania budowy i modernizacji dróg gminnych, powiatowych oraz mostów na drogach wojewódzkich. Instytucja ma zająć się także finansowaniem infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w pasie drogowym, administrowanym przez samorządy.

W projekcie założono, że FDS będzie funkcjonował na analogicznych zasadach jak działający dotychczas Krajowy Fundusz Drogowy. Natomiast szczegółowe warunki finansowania zadań ze środków Funduszu mają być określone w umowach zawieranych przez wojewodę z BGK. Z kolei BGK będzie przekazywało pieniądze wojewodzie, który rozdysponuje je jednostkom samorządu terytorialnego.

W projekcie ustawy zaznaczono, że głównym źródłem przychodów FDS będą wpływy z nowowprowadzanej opłaty drogowej. Nowej opłacie podlegać będzie wprowadzanie na rynek krajowy paliw silnikowych oraz gazu, wykorzystywanych do napędu silników spalinowych. Według projektu stawka opłaty drogowej będzie wynosić odpowiednio 200 zł za 1 tys. litrów benzyny lub oleju napędowego i 369,69 zł za 1000 kg gazów i innych wyrobów.

W uzasadnieniu projektu ustawy podkreślono, że „zaproponowane zmiany mają zapewnić większą ilość oraz stabilność środków finansowych na dofinansowanie dróg samorządowych oraz zwiększenie elastyczności w wydatkowaniu tych środków dzięki rezygnacji z planowania corocznego”. (PAP)