Prezydent Azerbejdżanu przebywa we wtorek w Warszawie z oficjalną wizytą; w jej trakcie podpisano m.in. wspólną deklarację w sprawie mapy drogowej, dotyczącej strategii partnerstwa i współpracy gospodarczej między Polską i Azerbejdżanem. Po południu Alijew spotkał się też z marszałkiem Senatu.

Karczewski powiedział PAP, że spotkanie z prezydentem Azerbejdżanu poświęcone było m.in. współpracy bilateralnej w zakresie energetyki; poruszane były także kwestie bezpieczeństwa obszarów Morza Kaspijskiego oraz Europy Środkowej. "Bezpieczeństwo tych dwóch regionów jest gwarantem bezpieczeństwa na świecie" - powiedział marszałek Senatu.

"Rozmawialiśmy o naszych coraz lepszych relacjach w zakresie wymiany dwustronnej, w zakresie handlowym, gospodarczym, kulturalnym" - mówił. Wskazywał, że Polska i Azerbejdżan będą ściśle współpracować w wymianie handlowej i tworzeniu projektu Nowego Jedwabnego Szlaku.

Chodzi o koncepcję chińskiego rządu, która ma stanowić reaktywację dawnej handlowej drogi wiodącej z Chin do Europy. Nowy Jedwabny Szlak prowadzi przez kraje środkowoazjatyckie do Europy Zachodniej przez Polskę.

Podczas spotkania poruszane były także tematy wymiany turystycznej i ułatwień wizowych dla mieszkańców UE i innych państw europejskich.

"Rozmawialiśmy również o naszej przeszłości, o tym, że w przyszłym roku przypada setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości, a również w Azerbejdżanie setna rocznica utworzenia parlament" - mówił Karczewski. Jak dodał, 10 lat temu uczestniczył w uroczystości 90-lecia proklamowania parlamentu w Azerbejdżanie.

Karczewski podczas spotkania podziękował także za udział wiceprzewodniczącego parlamentu Azerbejdżanu w szczycie szefów parlamentów Europy Środkowej i Wschodniej, który obył się w maju w Warszawie.