Poniżej odpowiedzi osób deklarujących zamiar wzięcia udziału w wyborach.

2015 2017 2017 2017 2017 2017
Wyniki wyborów I II III IV V
Prawo i Sprawiedliwość 37,6 37 40 37 37 39
Platforma Obywatelska RP 24,1 16 17 19 26 26
Nowoczesna Ryszarda Petru 7,6 9 9 8 5 5
Kukiz’15 8,8 8 8 9 9 7
Sojusz Lewicy Demokratycznej 7,55 * 6 5 4 4 4
PSL 5,13 5 3 5 4 4

* Wyniki dotyczące KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni

Badanie przeprowadzono w dn. 5-14 maja na liczącej 1.034 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.